Лампочка на моєму пристрої JUUL блимає жовтим 5 разів.